Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo lĩnh vực: Cải cách hành chính

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 296/QĐ-VPCP 11/06/2024 Quyết định của Văn phòng Chính phủ về việc công bố 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử
2 63/2024/NĐ-CP 09/06/2024 Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ
3 2366/UBND-KSTTHC 17/06/2024 Triển khai thực hiện Nghị định 63/2024/NĐ-CP của Chính phủ
4 2284/UBND-NC 11/06/2024 Triển khai thực hiện Dự án PAPI trên địa bàn tỉnh năm 2024
5 2127/UBND-KSTTHC 02/06/2024 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ
6 425/QĐ-TTg 15/05/2024 Phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ hông tin và Truyền thông
7 1877/BCĐCCHC 16/05/2024 Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, SIPAS, PAPI
8 1329/BCĐCCHC 10/04/2024 Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024
9 1162/UBND-KSTTHC 28/03/2024 Tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ tiêu thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC năm 2024
10 520/QĐ-UBND 28/03/2024 Phê duyệt kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
11 282/QĐ-UBND 21/02/2024 Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
12 282/QĐ-UBND 21/02/2024 Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước
13 796/UBND-KSTTHC 05/03/2024 Công văn về việc triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính trong năm 2024
14 354/QĐ-UBND 03/03/2024 Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
15 206/QĐ-TTg 27/02/2024 Quyết định phê duyệt danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2024
16 306/QĐ-UBND 26/02/2024 Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
17 127/QĐ-UBND 15/01/2024 Giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
18 2129/QĐ-UBND 28/12/2023 Quyết định phê duyệt kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh
19 2142/QĐ-UBND 28/12/2023 Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
20 4282/UBND-KSTTHC 23/11/2023 Kế hoạch trưng tập công chức, viên chức tham gia chuẩn hóa thông tin bộ thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh
21 606/QĐ-SNV 01/11/2023 Quyết định ban hành quy định về đối tượng, tiêu chuẩn đối với điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính
22 4013/UBND-KSTTHC 06/11/2023 Công văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ
23 3692/UBND-KSTTHC 17/10/2023 Khẩn trương thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính
24 320/KH-UBND 15/10/2023 Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện) và UBND các xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) trên địa bàn tỉnh
25 1970/BTC 25/09/2023 Phát động Cuộc thi tìm hiểu Luật Thanh niên, cải cách hành chính và sáng kiến cải cách hành chính
26 1533/QĐ-UBND 24/09/2023 Quyết định Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Bình Phước
27 1492/QĐ-UBND 13/09/2023 Phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn" giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
28 23/CT-TTg 08/07/2023 Tuyên truyền đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
29 3179/BTTTT-CĐSQG 06/08/2023 Phối hợp thực hiện tôn vinh dịch vụ công trực tuyến xuất sắc
30 1033/QĐ-BTTTT 12/06/2023 Ban hành Bộ tiêu chí tạm thời đánh giá hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính năm 2023
31 1109/QĐ-UBND 04/07/2023 Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra Công tác cải cách chính và Công tác chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
32 2028/UBND-KSTTHC 19/06/2023 Triển khai thực hiện theo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và bảo đảm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành
33 4096/VPCP-KSTT 04/06/2023 Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ triển khai 02 nhóm TTHC liên thông
34 1968/UBND-KSTTHC 14/06/2023 Triển khai thực hiên theo Công văn số 4096/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ
35 547/TTg-KSTT 14/06/2023 Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính thực chất và nâng cao hiệu quả tư vấn chính sách cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
36 356/QĐ-BNV 16/05/2023 Quyết định về việc ban hành Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước
37 01/2023/TT-VPCP 04/04/2023 Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
38 98/BC-UBND 29/03/2023 Báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện theo Công văn số 05/BCĐCCHC ngày 03/03/2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ
39 99/KH-UBND 23/03/2023 Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Văn bản theo cơ quan ban hành

2366/UBND-KSTTHC

Triển khai thực hiện Nghị định 63/2024/NĐ-CP của Chính phủ

Thời gian đăng: 18/06/2024

lượt xem: 34 | lượt tải:11

2341/UBND-NC

Thực hiện Thông báo số 3956/TB-TCTTKĐA ngày 16/5/2024 của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 17 | lượt tải:8

05/2024/TT-BTTTT

Thông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TT&TT

Thời gian đăng: 20/06/2024

lượt xem: 4 | lượt tải:3

2284/UBND-NC

Triển khai thực hiện Dự án PAPI trên địa bàn tỉnh năm 2024

Thời gian đăng: 13/06/2024

lượt xem: 15 | lượt tải:9

296/QĐ-VPCP

Quyết định của Văn phòng Chính phủ về việc công bố 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử

Thời gian đăng: 18/06/2024

lượt xem: 9 | lượt tải:0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây