Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo chủ đề: Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2366/UBND-KSTTHC 17/06/2024 Triển khai thực hiện Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.
2 2341/UBND-NC 13/06/2024 Thực hiện Thông báo số 3956/TB-TCTTKĐA ngày 16/5/2024 của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP
3 2284/UBND-NC 11/06/2024 Triển khai thực hiện Dự án PAPI trên địa bàn tỉnh năm 2024
4 2781/BGDĐT-GDTH 10/06/2024 Tăng cường chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và triển khai thực hiện thí điểm Học bạ số
5 2253/UBND-KGVX 10/06/2024 Thực hiện Thông báo Kết luận số 203/TB-VPCP ngày 06/5/2024 của Văn phòng Chính phủ
6 2138/BTTTT-CVT 05/06/2024 Phối hợp tuyên truyền sử dụng ứng dụng i-Speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G
7 2106/UBND-NC 03/06/2024 Tuyên truyền và tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam" trên địa bàn tỉnh
8 2127/UBND-KSTTHC 02/06/2024 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ
9 335/CNICT-XT 30/05/2024 Thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất
10 397/TTCS-TTTH 24/05/2024 Tuyên truyền về phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng
11 1877/BCĐCCHC 16/05/2024 Công văn về nâng cao Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).
12 1849/UBND-NC 15/05/2024 Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
13 351/TTCS-TTTH 14/05/2024 Tuyên truyền, phổ biến một số kỹ năng số cơ bản cho người dân
14 1703/UBND-KGVX 07/05/2024 Hướng dẫn xây dựng, áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật kết nối, chia sẻ dữ liệu
15 1552/TBATANM 25/04/2024 Tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng
16 1470/UBND-NC 22/04/2024 Nghiên cứu giải pháp, kinh nghiệm trong triển khai Đề án 06 và khảo sát theo 05 nhóm vấn đề điểm nghẽn cần tháo gỡ
17 1329/BCĐCCHC 10/04/2024 Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024
18 1235/UBND-NC 03/04/2024 Khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06/CP
19 1162/UBND-KSTTHC 28/03/2024 Tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ tiêu thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC năm 2024
20 476/CATTT-ATHTTT 29/03/2024 Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin
21 478/CATTT-ATHTTT 29/03/2024 Sổ tay hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (Phiên bản 1.0)
22 796/UBND-KSTTHC 05/03/2024 Công văn về việc triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính trong năm 2024
23 303/UBND-NC 21/01/2024 Tổ chức tuyên truyền các giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay phục vụ cho vay an sinh xã hội
24 4573/UBND-KGVX 13/12/2023 Một số vấn đề cần chú trọng của công tác chuyển đổi số năm 2024
25 6074/BTTTT-CĐSQG 05/12/2023 Công văn hướng dẫn các bộ ngành, địa phương thực hiện chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh.
26 4282/UBND-KSTTHC 23/11/2023 Trưng tập công chức, viên chức tham gia chuẩn hóa thông tin bộ thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.
27 4013/UBND-KSTTHC 06/11/2023 Công văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.
28 3692/UBND-KSTTHC 17/10/2023 Khẩn trương thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính
29 1351/STTTT-VP 01/10/2023 Đề nghị báo cáo kết quả triển khai thực hiện Ngày Chuyển đổi số, Tháng tiêu dùng số năm 2023
30 1350/STTTT-BCVTCNTT 01/10/2023 Phối hợp thông báo, đăng ký gian hàng trưng bày tại Hội nghị về chuyển đổi số tỉnh
31 1767/UBND-KGVX 30/05/2023 Triển khai thử nghiệm Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử
32 3129/UBND-CNTT 27/09/2023 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số và Tháng tiêu dùng năm 2023 trên địa bàn thành phố Đồng Xoài.
33 1970/BTC 25/09/2023 Phát động Cuộc thi tìm hiểu Luật Thanh niên, cải cách hành chính và sáng kiến cải cách hành chính.
34 3186/KH-SGDĐT 24/09/2023 Tổ chức ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Phước năm 2023
35 1297/STTTT-BCVTCNTT 21/09/2023 Phát động tham gia “Hội thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số”
36 01/2023 21/09/2023 Thể lệ “Hội thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số”
37 4754/BTTTT-CĐSQG 17/09/2023 Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
38 1492/QĐ-UBND 13/09/2023 Phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn" giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
39 02/CT-UBND 14/09/2023 Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực hiện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Đồng Xoài
40 3168/UBND-KSTTHC 11/09/2023 Đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chiến dịch 90 ngày, đêm thu nhận, kích hoạt định danh điện tử trên địa bàn tỉnh
41 3161/UBND-KGVX 10/09/2023 Tăng cường sử dụng chữ ký số, phát hành văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
42 286/KH-UBND 10/09/2023 Kế hoạch Tổ chức Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Phước và Tháng tiêu dùng số năm 2023
43 2998/UBND-KSTTHC 27/08/2023 Đánh giá và đề xuất, kiến nghị hoạt động của Tổ CNCĐ và ĐA06
44 3071/UBND-KSTTHC 04/09/2023 Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số
45 6296/VPCP-KSTT 16/08/2023 Thực hiện kiến nghị, đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông
46 471-CV/TĐTN-BPT 29/08/2023 Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, triển khai đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID
47 3243/BTTTT-CĐSQG 10/08/2023 Triển khai, đánh giá DTI
48 3272/BTTTT-CĐSQG 10/08/2023 Đôn đốc triển khai Năm dữ liệu số quốc gia
49 3179/BTTTT-CĐSQG 06/08/2023 Phối hợp thực hiện tôn vinh dịch vụ công trực tuyến xuất sắc
50 57-KH/TĐTN-BPT 13/07/2023 Tổ chức Hành trình chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhận tạo trong thanh niên Bình Phước
Văn bản theo cơ quan ban hành

2366/UBND-KSTTHC

Triển khai thực hiện Nghị định 63/2024/NĐ-CP của Chính phủ

Thời gian đăng: 18/06/2024

lượt xem: 34 | lượt tải:11

2341/UBND-NC

Thực hiện Thông báo số 3956/TB-TCTTKĐA ngày 16/5/2024 của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 17 | lượt tải:8

05/2024/TT-BTTTT

Thông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TT&TT

Thời gian đăng: 20/06/2024

lượt xem: 4 | lượt tải:3

2284/UBND-NC

Triển khai thực hiện Dự án PAPI trên địa bàn tỉnh năm 2024

Thời gian đăng: 13/06/2024

lượt xem: 15 | lượt tải:9

296/QĐ-VPCP

Quyết định của Văn phòng Chính phủ về việc công bố 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử

Thời gian đăng: 18/06/2024

lượt xem: 9 | lượt tải:0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây